Prečo BAREFOOT a aké sú kritériá barefoot topánok

 

Základným a jedným z najdôležitejších kritérií barefoot topánok je ŠÍRKA TOPÁNKY.

 

Šírka topánky


Ľudská noha je prirodzene široká, s doširoka roztiahnutými a oddelenými prstami. Je to práve preto, aby bola dosiahnutá stabilita tela. Prirodzená chôdza vyzerá tak, že pri našliapnutí sa prsty prirodzene roztiahnu do vejárika, aby telo držalo pevne svoju stabilitu. Preto potrebujeme topánku dostatočne širokú v oblasti prstov, pretože pokiaľ nie je dostatočne široká, prsty sú stlačené, telo hľadá stabilitu inak, napríklad vyvracaním, alebo naopak vpadnutím členkov, kolien, bedrových kostí. Detská topánka preto musí rešpektovať tvar, veľkosť a neustály vývoj nohy. Musí byť priestranná v oblasti prstov, ohybná, priedušná a plochá. A barefoot topánky toto dokonale spĺňajú.

3D037C08-FE74-4344-A44B-0F54579D574D

880E8FD2-998F-48BD-A79D-C5FEAE3324CC


Dĺžka topánky

Topánka by mala byť tiež dostatočne dlhá, pretože pri nášlape sa noha ako keby zväčší, predĺži sa, zväčší svoj objem niekedy aj o 1cm. Preto nôžka musí mať dostatočný priestor pred prstami. Odporúčaný priestor pred prstami, nazývaný aj nadmerok je cca 1-1,2cm, pri menších detičkách a začiatočných chodcoch je to 8mm. Z nadmerku je 6mm priestor potrebný pre prácu prstov a ostatná časť je rezerva pre rast nôžky.

C16AAC68-7908-4B45-A914-39CF0D7F2A57

19EF4C1A-0870-4491-91AA-90FA93076F1E

 

Hrúbka podrážky

Topánky by mali mať podrážku hrubú max.6mm,aby sme dieťatku zabezpečili dostatok podnetov, aby cítilo nerovnosti terénu. Deti potrebujú obuv, ktorá umožní mozgu byť v spojení s okolím(vďaka zakončeniam tisícov nervov v chodidlách). Cez obrovské množstvo receptorov v nohách dostávajú do mozgu informácie o teréne, ktoré sú tam vyhodnocované  a na ich základe potom dochádza k mnohým nadväzujúcim komplexným dejom ako je vyhodnotenie ťažiska tela, riadenie pohybu a polohy tela, postavenie svalov.  Tým, že dieťatko neustále nohy ohýba, vrtí s nimi, dáva ich do rôznych polôh, prirodzenou reakciou na to je posilňovanie, pracovanie svalov, ktoré sa spevňujú silnejú, dochádza k zlepšeniu držania tela a vývoju správnej klenby na nohách. Barefoot obuv je preto ideálnou voľbou, aby sme podporili PRIRODZENÝ detský vývoj a propriocepciu.

 9DC8A467-8885-4284-8902-B76425B0CA31

Propriocepcia je schopnosť nervového systému zaznamenať zmeny vznikajúce vo svaloch a vo vnútri tela pohybom a svalovou činnosťou („polohocit“). Je nevyhnutná na správnu koordináciu pohybu, registráciu zmeny polohy tela, svalový tonus a priebeh niektorých reflexov. Až 70 % informácií o prostredí, v ktorom sa pohybujeme, získavame cez proprioceptory v našich chodidlách.

 452D899A-8700-4470-82EB-81377DFDAC81

E0875DC5-7F11-49C2-BBE5-86749D4A6EFD

4A77D6A7-661B-4C7A-9EFD-9AE3EF01F02B

Ohybnosť topánky a ľahká konštrukcia

Barefoot topánky by mali byť tiež ohybné priečne aj pozdĺžne, ideálne je, ak dokážeme  topánku "žmýkať" a mali by mať ľahkú konštrukciu, keďže dieťa si pri chôdzi čupne, načiahne sa, postaví sa na špičky, mení neustále polohu tela, aj polohu nohy a topánka by mala byť len akýsi ochranný obal na nohu, nemala by nôžky zaťažovať, obmedzovať ich pri akomkoľvek pohybe, dovoliť nohám sa prirodzene  otáčať, vykláňať a vytáčať.

D252FD63-4C84-4C9C-9867-B854A0FDACBF

 

Zero/nulový grip

Podrážka barefoot topánky by mala byť rovná, mal by tam byť nulový rozdiel medzi špičkou a pätou. Aj minimálny podpätok predstavuje významné ovplyvnenie prirodzeného postavenia nohy a stability celého tela, ktoré následne vedie k neprirodzenej chôdzi, deformáciám chrbtice či posunutiu ťažiska tela.

8AEA92AB-438A-41ED-8D26-726428A77B6B

 

Topánka bez podporných prvkov

Barefoot topánka by mala byť bez tvarovacej vložky.

Chrupavkový oblúk nohy je od narodenia vyplnený tukovým tkanivom, ktoré zabezpečuje prirodzenú ochranu nohy a klenby. Pri topánke s tvarovanou vložkou je klenba umelo podopieraná, ochabuje a tým sťažuje prirodzené vyvinutie klenby. Podľa najnovších štúdií používanie vložiek s podporou klenby nemá vplyv ani na liečenie plochých nôh.